SoriFarm

Xây dựng mô hình kinh doanh trực tiếp. Mang sản phẩm của chính mình trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Chúng tôi mang đến

  • Trái sơ ri tươi giàu vitamin C.
  • Cây giống sơ ri.
  • Gìn giữ, duy trì và quảng bá những cây trái quê hương có thể đã bị bỏ quên.

Đơn vị cung cấp SƠ RI TƯƠI đầu tiên HCM.

Chúng tôi cố gắng

Cải thiện năng lực cung ứng và chất lượng từng ngày để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

SoriFarm

Quy mô

2012-2015

Thuê vườn

Diện tích vườn 2.000m², 50 gốc tuổi đời 15 năm. Đợt trái 1 gốc/ 20kg/1 ngày.

2014

Mở rộng vườn mới: 4.000m²

Tăng thêm 100 gốc sơ ri. Sau 8 tháng những gốc sơ ri đã bắt đầu cho ra trái nhưng số lượng hạn chế chỉ được vài chục ký/ tháng.

2017

Ổn định và tiếp tục mở rộng

Ổn định diện tích vườn 4.000m², tuổi đời gốc sơ ri 4 năm, thu hoạch sơ ri luân chuyển hàng tháng. Đã hoàn toàn trả vườn thuê.
Đang mở rộng thêm 3.000m² vườn sơ ri. 2.000m² trồng cà na, chùm ruột, cóc.

Cung cầu

2012 – 2015

Sỉ lẻ tại vườn

  • Số lượng chỉ đủ sỉ bến xe, phà và 1 2 lái buôn trong xã.
  • Thời gian cung cấp không thường xuyên hay bị gián đoạn.

2016- 2017

Lẻ tại HCM

Thu hoạch sơ ri đều đặn hàng tháng. Số lượng vừa đủ cung cấp sỉ lẻ tại vườn. Mỗi tháng sơ ri được chuyển HCM 1- 2 lần chỉ đủ cung ứng cho vài khách lẻ có nhu cầu dùng hàng ngày.
SoriFarm sẽ phấn đấu số lượng đều đặn hàng tuần đáp ứng yêu cầu KH.